sobota, 17 grudnia 2016

Szósty finał Szlachetnej Paczki w Dukli

Po raz szósty Szlachetna Paczka odbyła się w rejonie Dukla i okolicy. W tym roku w rejonie Dukla i okolice wszystkich rodzin włączonych do akcji było 30, znacznie mniej niż w latach ubiegłych, gdyż było za mało wolontariuszy mogących odwiedzać rodziny.  Boli mnie to bardzo. Znieczulica jest coraz większa, a czasami wystarczy tak nie wiele aby pomóc drugiej osobie w potrzebie... Szukając wolontariuszy często słyszę nie mam czasu... I szlak mnie trafia, wiem że to kłamstwo, wymówka...

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...