środa, 5 września 2018

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu zgłoszenia się na warsztaty należy pobrać, uzupełnić, podpisać i przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie organizatora (czyli na stronie: www.dswpp.com.pl) na adres: dukielskie.stowarzyszenie.wpp@gmail.com

Dokłądny termin zajęć zostanie ustalony i podany do wiadomości zainteresowanych po zebraniu się wymaganej grupy uczestników (tj. 20 osób).

UWAGA: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Warsztaty organizowane są w ramach Inicjatywy Oddolnej w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr umowy PLSK.01.01.00-18-0068/16-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...