środa, 16 września 2015

spotkanie z K.Rajskim autorem książki "Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych"


W imieniu Klubu Ideowo-dyskusyjnego "Głos Młodych" mam przyjemność zaprosić Was na spotkanie z Kajetanem Rajskim Kajetan Rajski, autorem wielu książek, w tym "Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych" (2014). Spotkanie odbędzie się w rzeszowie 20 września.

Na pewno większość z Nas słyszała o Żołnierzach Wyklętych, Żołnierzach Niezłomnych zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. 

piątek, 11 września 2015

Wolontariusze Szlachetnej Paczki


W tym roku już po raz 15 w Polsce, a 5 w rejonie Dukla i okolice odbędzie się projekt Szlachetna Paczka www.szlachetnapaczka.pl. Jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana piętnasty raz. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polce łączy działania setek tysięcy osób.

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...