poniedziałek, 20 listopada 2017

Aż 100 000,00 zł na założenie własnej firmy


Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków: od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 r.


O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe.Wsparcie udzielane jest dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą lub ją rozszerzyć. 
Wsparcie w formie ryczałtu – premii w wysokości 100 000,00 zł.  


Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl

Szczegóły: http://kraina-nafty.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-42017/
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...