sobota, 30 września 2017

Nabór dużych projektów polsko-słowackich w ramach PWT Interreg V-A

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony kolejny nabór projektów dla pierwszej osi priorytetowej programu  „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny. Nabór trwa do 10 listopada 2017 r.
Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej (np. hoteli, schronisk, restauracji, boisk, hal, domów kultury). Szczegółowy spis na co można otrzymać dofinansowanie znajduje się na stronie programu INTERREG przykładowe możliwe dofinansowanie:
 • budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),
 • wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych, w tym w zakresie efektywności energetycznej,
 • programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków ruchomych i muzealiów,
 • nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza,
 • działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości,
 • wspólną transgraniczną promocję poświęconą dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza.

Wnioskodawcą mogą zostać m.in.: 
 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Wnioski może złożyć:
 • po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego,
 • po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves,
 • po stronie czeskiej (w ramach projektów trójstronnych) powiaty Vsetín, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy Jiczyn i Ostrawa-miasto.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...