wtorek, 26 grudnia 2017

Dotacje na założenie firmy dla osób z pow. krośnieńskiego

Osoby z powiatu krośnieńskiego moga wziąść udział w kolejnym projekcie PUP. Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia?
PUP KROSNO zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Bezrobotnym do 30 roku życia PUP oferuje w ramach projektu staże, bony na zasiedlenie lub środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 złotych. Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Szczegóły pod numerem 13 43 617 19 oraz na stronie PUP w Krośnie. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...