czwartek, 5 października 2017

II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów Interreg V-A Polska-Słowacja

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają II nabór na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów w ramach osi: "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". Można składać mikroprojekt wspólny (partner PL oraz SK) lub mikroprojekt indywidualny. Wartość dofinansowania to dla mikroprojektu wspólnego to min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR, a dla mikroprojektu indywidualnego to min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR.
Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2017 r. do godziny 15:00.

Szacowana wartość środków (kwota może wzrosnąć w zależności od wystąpienia oszczędności po I naborze) dostępnych w ramach naboru wynosi - 2 159. 595,42 €
Euroregion Karpacki - 1.503.469,37 €
WJT w Preszowie - 656. 126,05 €

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru wsparcia i realizować zadania na tym obszarze tj.:
  1. Strona polska - Euroregion Karpacki: podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski, powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski),
  2. Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski: Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.
Szczegóły naboru znajdują się na stronie Euroregionu Karpackiego: http://www.karpacki.pl/ii-nabor-mikroprojektow/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...