sobota, 1 lipca 2017

Szlak Kultury Wołoskiej

Projekt Szlak Kultury Wołoskiej jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Idea Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się z początkiem XXI stulecia, z myśli wielkich polskich regionalistów, orędowników wspólnych korzeni kultury Karpat – Jana Fudali i Teofila Wałacha, w środowisku ogniskowanym przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich Politechniki Krakowskiej.


Szlak Kultury Wołoskiej prowadzi przez najcenniejsze krajobrazy Karpat, zachowujące cechy tradycyjnej gospodarki – pasterstwa, rolnictwa, osadnictwa oraz inżynierii wiejskiej, tworzone przez wieki w równowadze z przyrodą. Jest to dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, uczących od Średniowiecza napotykane narody kultury życia i gospodarowania w górach. Promuje wspólnotę tożsamości górali łuku Karpat, przy bogactwie i różnorodności ich cech regionalnych i narodowych. Jest szlakiem turystyki kulturowej, eksponującym nie tylko zachowane cechy historyczne, zapisane w systemie osiedleńczym wsi, rozłogach pól, kształcie polan i hal, lecz przede wszystkim  żywe, krajobrazy odzyskiwane, w których przywracane jest tradycyjne użytkowanie pasterskie rolnicze i leśne.

Zdjęcia: Małgorzata Pociask, artykuł powstał dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" z Rzeszowa.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z rękodzieła w Dukli

Dzieci i młodzież zapraszam na bezpłatne warsztaty z rękodzieła, prezentujące technikę wyplatania wikliny, decoupage oraz krepinę. W celu...